Vizyonumuz

“Aile, kralların bile giremediği bir kaledir” Sözünden hareketle farklılıklar yaratan, kalıcı üstünlükler sağlayan ve kurumsal bir kale oluşturmak. 

Misyonumuz 

Hedefimiz, Çalışanlarımızla birlikte, hukukun her dalındaki konularda profesyonel kural ve etik sınırlar dâhilinde kalarak, müvekkillerine evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi, müvekkilleri için güvenilirlik, dürüstlük, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.  

İlkelerimiz

İnsanlar sosyal yaşamın bir sonucu olarak iş hayatlarında veya özel yaşamlarında pek çok konuda sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözümü için genellikle mahkemelere müracaat etmektedirler. 2001 yılında kurulmuş olan büromuzda, tecrübe ve birikim ile müvekkillerimize tüm hukuki konularda çözümler ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Müvekkillerimizin hak kaybına uğramamaları için verilecek hukuki yardımda öncelikle tarafsız olmak gerektiğini düşünmekteyiz ve aksi davranışın yarar değil zarar vereceği kanısındayız. Bu bakımdan öncelikle kanunlar ve hukuk çerçevesinde başvurabilecekleri yolların ve karşımıza çıkacak neticelerin neler olduğunu açıkça anlatmayı ilke olarak kabul etmekteyiz. Ayrıca avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmekteyiz. Bu bakımdan gelecekte olabilecek sorunlardan koruma amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda da kendilerine hukuki yardımda bulunmaktayız. Sözleşmelerin hazırlanması ve görüşmeler aşamasında müvekkillerimize verdiğimiz bu hukuki destek ile önceden tahmin edemeyecekleri hukuki sorunlar konusunda kendilerini uyarmakta ve bunlara karşı önlemler almalarını temin etmeye çalışmaktayız.

.
 • 20210403_112659.jpg
 • 20210403_112937.jpg
 • 20210403_113118.jpg
 • 20210403_113150.jpg
 • 20210403_113208.jpg
 • 20210403_113315.jpg
 • 20210403_113330.jpg
 • 20210403_113351.jpg
 • 20210403_113411.jpg
 • 20210403_113559.jpg
 • 20210403_113933.jpg
 • 20210405_132946.jpg
 • 20210405_133145.jpg
 • 20210405_134640.jpg
 • 20210405_134728.jpg
 • 20210405_135128.jpg
 • 20210405_135720.jpg
 • 20210405_135914.jpg
 • 20210405_140034.jpg
 • 20210405_141400.jpg