Av. Şenol KUŞÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1974 yılında Milas’ta doğdu. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İzmir Barosuna Kaydolarak Kuşçu Hukuk Bürosunu kurmuş, 2001 yılından beri bu unvan altında avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Eğitim konusuna büro olarak önem vermeleri sebebiyle kendisine Ekonomi ve Ticaret Hukukunu uzmanlık alanı seçmiştir. Bu sebeple 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Programında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 26.06.2008 tarihinde tez danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN’ ın katkılarıyla “İlamlı Takiplerde İcranın Geri Bırakılması” konusunda hazırlamış olduğu tezini Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Yrd. Doç Dr. Hasan PETEK ve Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN’dan oluşan jüri önünde başarı ile savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.