All for Joomla All for Webmasters

Av. Şenol KUŞÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1974 yılında Milas’ta doğdu. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İzmir Barosuna Kaydolarak Kuşçu Hukuk Bürosunu kurmuş, 2001 yılından beri bu unvan altında avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Eğitim konusuna büro olarak önem vermeleri sebebiyle kendisine Ekonomi ve Ticaret Hukukunu uzmanlık alanı seçmiştir. Bu sebeple 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Programında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 26.06.2008 tarihinde tez danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN’ ın katkılarıyla “İlamlı Takiplerde İcranın Geri Bırakılması” konusunda hazırlamış olduğu tezini Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Yrd. Doç Dr. Hasan PETEK ve Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN’dan oluşan jüri önünde başarı ile savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Av. Özlem KUŞÇU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1973 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girip 1997 yılında Hukuk Fakültesi’ni 4 yılda başarıyla tamamlamıştır. İzmir Barosuna kaydolarak 2001 yılından beri Kuşçu Hukuk Bürosu’nda avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca hep daha iyiye felsefesinden hareketle “Aile Hukukunu” uzmanlık alanı belirlemiş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı “Aile Hukuku” Programında Yüksek Lisans Eğitimi yapmıştır. DEÜ’nin değerli hocaları Prof. Dr. Ayşe Havutçu, Yrd. Doç. Dr. M.Beşir Acabey ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Albaş’da kendisine Yüksek Lisans Eğitimi esnasında büyük katkılarda bulunmuşlardır. Aile Hukuku konusunda yapmış olduğu Yüksek Lisans nedeni ile 4721 sayılı Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiş olan “Aile Hukuku” kitabındaki  “BOŞANMA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, NAFAKA VE VELAYET, EVLENMEDEN ÖNCE VE BOŞANMA ESNASINDA EŞLER ARASINDAKİ MAL PAYLAŞIMI, EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN MALLAR İLE İLGİLİ OLARAK KATKI PAYI HESABI” konularında uzmandır